USŁUGI REMONTOWE

OSUSZANIE BUDYNKÓW

MONTAŻ DRZWI I OKIEN

Usługi remontowe Renowacje wnętrz Remont podłogi

KostkaOSUSZANIE BUDYNKÓW METODĄ INIEKCJI KRYSTALICZNEJ

Osuszanie budynków Od kilku lat świadczymy usługi z zakresu osuszania zawilgoconych budynków. Wykorzystujemy do tego celu najnowszą metodę iniekcji krystalicznej, która przynosi zaskakujące efekty. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem tej znakomitej metody osuszania budynków i skorzystania z naszych usług, które zagwaratują Państwu profesjonalne osuszenie zawilgoconych murów.


Jakie są przyczyny zawilgocenia budynków ?

Podstawową przyczyną zawilgocenia budynków jest brak izolacji poziomej w budynkach niepodpiwniczonych oraz brak izolacji poziomej i pionowej w budynkach podpiwniczonych. Wilgoć podciągana z gruntu może pojawiać się nawet na wysokości 6 metrów, najczęściej podchodzi do wysokości około 2 metrów ponad poziom gruntu. Pozostałe czynniki jakie mają wpływ na zawilgocenie budynków oprócz kapilarnego podciągania wilgoci to:

 • Kondensacja pary wodnej na zimnych elementach budowli
 • Higroskopijność soli rozpuszczonych w wodzie znajdującej się w murach
 • Nieprawidłowo wykonana izolacja termiczna murów
 • Czynniki biologiczne w postaci niektórych pnączy na fasadach budynków
 • Czynniki powodujące korozje biologiczną – pleśń, grzyby

Z powodu zróżnicowanej temperatury gruntu i murów budynku która zmienia się wraz ze zmiana pór roku, a nawet doby, w murze powstają specyficzne różnice potencjałów, a między tymi strefami przepływa prąd elektryczny powodujący określone skutki dla ruchu wody w kapilarach. Specyficzne warunki temperaturowe i w ich konsekwencji elektryczne powodują, że kapilarne podciąganie wody ma maksimum 30% wpływu na wysokość podciągania wody z gruntu w murach. Pozostała część podciągania związana jest zjawiskiem różnic temperaturowych i powstających w murach termoogniw. W wyniku przepływu prądów elektrycznych zachodzą w murach nieprzerwane procesy elektrolizy cieczy, produkty elektrolizy w postaci gazów, jako lżejsze dyfundują w górne partie murów i na skutek wytwarzanego podciśnienia podciągają za sobą wodę. Elektroliza powoduje także zakwaszanie murów przy fundamentach. Powstające gazy CI2 i SO2 wędrując w górę powodują zmianę odczynu cieczy z alkaicznego na kwaśny. Zjawisko to jest przyczyną dodatkowego ruchu cieczy ku górze.

Metoda iniekcji krystalicznej jako metoda osuszania budynków.

Jedną z metod osuszania budowli jest metoda iniekcji krystalicznej, technologię tą można stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej od wnętrza obiektów. Metoda iniekcji krystalicznej nie wymaga odkopywania murów zewnętrznych , można stosować ją do osuszania zawilgoconych obiektów niezależnie od rodzaju materiałów użytych do budowy murów. Nie ma znaczenia także grubość murów, stopień ich zawilgocenia oraz zasolenia.

Zalety iniekcji krystalicznej:

 • Najtańsza metoda osuszania
 • Ekologiczna
 • Prosta do zastosowania
 • Preparaty stosowane w tej metodzie wytwarzane są całkowicie w Polsce i z polskich surowców.
 • Im mur jest bardziej zawilgocony tym metoda ta przyniesie lepsze efekty
 • Bezterminowo trwała w czasie

Technologia iniekcji krystalicznej stanowi praktyczne rozwinięcie prac naukowych profesora Uniwersytetu Brukselskiego - Ilii Prigogina – laureata nagrody Nobla.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video ukazującym wykonanie prac związanych z zastosowaniem metody iniekcji krystalicznej do osuszania budynków

Teoria metody iniekcji krystalicznej

Metoda iniekcji krystalicznej nie przewiduje wstępnego osuszania i odsalania zawilgoconych murów. Założeniem metody jest wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji , a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego. Blokadę przeciwwilgociową krystaliczną uzyskuje się już w czasie siedmiu dni. Uszczelniające działanie środka iniekcyjnego który jest wprowadzany we wcześniej przygotowane otwory polega na tym, że jeden ze składników mieszaniny – aktywator krzemianowy , penetruje w promieniu około 7 – 8 cm od środka otworu iniekcyjnego w murze metodą dyfuzji, a następnie jony wapniowe powodują wytrącenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie związku. Produkty krystalizacji układają się wokół otworu iniekcyjnego w postaci pierścieni odległych początkowo o kilka milimetrów, a dalej odległości te systematycznie wzrastają do około 1 cm na odcinku 6-8 cm od środka otworu w materiale budowlanym o strukturze kapilarno-porowatej. Zdaniem autora od metody iniekcji krystalicznej oczekiwać można bezterminowej trwałości jako izolacji poziomej wytworzonej w zawilgoconych murach co odróżnia ją od innych metod których trwałość jest ściśle określona.

Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej

Izolacja pozioma

Pierwszym etapem prac jest wiercenie otworów iniekcyjnych w murze budynku przeznaczonego do osuszenia. Otwory wierci się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu. Odwierty mają średnicę 20 mm i są wykonywane w odstępach 10 – 15 cm, odległości te zależne są od stopnia zasolenia murów. Kolejnym etapem jest nawilżenie wcześniej wywierconych otworów strumieniem wody w ilości około 0,5l, strumień wody oprócz nawilżenia otworu wypłukuje z niego pozostałości po wierceniu. Po upływie około 30 minut od nawilżenia wprowadza się do otworów świeżo przygotowany środek iniekcyjny który składa się z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach. Środek wprowadzany jest grawitacyjnie. Tak przygotowany środek jest także mieszanką zaślepiająca otwór.

Iniekcja krystaliczna - otwory Iniekcja krystaliczna - otwory 2

Izolacja pionowa

Otwory iniekcyjne wierci się w identyczny sposób jak przy wykonywaniu izolacji poziomej. Różnica polega na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku. Mur zewnętrzny nawierca się siatką otworów w rzędzie i pionie co 20 cm. Odległość otworów może ulegać zmianie w zależności od stopnia zasolenia muru. Pozostałe czynności są takie same jak przy wykonywaniu izolacji poziomej.

Iniekcja krystaliczna - otwory 3 Iniekcja krystaliczna - otwory 4

Skład mieszanki iniekcyjnej

 • Cement
 • Woda
 • Aktywator krzemianowy

Aktywator krzemianowy składający się z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu, nie występuje w wolnym obrocie towarowym i nie można go otrzymać kupując jego składniki w handlu.

Podsumowanie:

W okresie od lipca 1987 r. osuszonych zostało w kraju i zagranica ponad 20 tysięcy obiektów. Na licencji iniekcji krystalicznej pracuje 284 polskich firm, a Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe „Remślus” jest jedną z nich. Technologia ta została nagrodzona wieloma wyróżnieniami, co potwierdza jej znakomitą skuteczność w osuszaniu zawilgoconych murów.

Iniekcja krystaliczna - dyplom Iniekcja krystaliczna - wyróżnienie Iniekcja krystaliczna - nagroda

Więcej szczegółowych informacji dotyczących tej rewelacyjnej metody moga Państwo odnaleźć na stronie internetowej

http://www.i-k.pl/

Kontakt z nami

Tel. 32 259 74 30

Tel. 501 260 387

Fax. 32 259 74 30

e-mail: biuro@remslus.pl

Nasz adres

40-161 Katowice

Aleja Korfantego 62

Mapka dojazdowa

Warto nam zaufać

20 lat działalności firmy Remślus